Systeemadvies

De juiste keuzes vooraf zijn bepalend voor het verloop van een project! Wij kijken daarom graag met u mee.

Voor oplossingen in gebouwautomatisering zijn er tal van mogelijkheden. Zo zijn er verschillende fabrikanten die regelaars leveren. Sommige daarvan leveren ook diensten, zoals software en inbedrijfstelling. Andere fabrikanten zijn leverancier van het systeem, maar voeren zelf geen projecten uit.

Elk project is anders. Veelal is een bestaande infrastructuur aanwezig, denk hierbij aan bestaande bekabeling, of gekozen technische oplossingen in het verleden. Doordat de levensduur van de regeltechnische installatie korter is dan de werktuigkunde installatie, komt vervanging eerder in beeld. Belangrijk is dan om te analyseren welke fabricaten het beste aansluiten op de betreffende installatie. Ook mogelijke toekomstige optimalisaties moeten realiseerbaar zijn. Keuzes voor bepaalde regelaars kunnen deze ontwikkeling tegenhouden, of juist aanmoedigen.

Regeltechnische componenten in het veld worden steeds slimmer. Denk hierbij aan 6-wegafsluiters, bewegingssensoren met allerlei functionaliteiten, maar ook draadloze opnemers. Juist door met deze componenten te werken kunnen we het gebouw slimmer maken en hebben we minder regeltechnische bekabeling nodig. Technieken blijven zich ontwikkelen daarom is het van belang dat het fabricaat regeltechniek altijd communicatief kan blijven met deze apparatuur, voor nu, maar ook voor in de toekomst.

Het is de wens van Numan & Kant om innovatieve en duurzame installaties te realiseren, voor nu en voor in de toekomst.